บิ๊กดาต้า กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยกิจการค้าปลีก ค้าส่ง และกิจการที่ดำเนินงานในด้านการผลิตหรือบริการ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน

Big data หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลสำคัญของลูกค้า เป็นต้น โดยข้อมูลจะมีลักษณะ 4V ได้แก่

-Volume ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีหลายไฟล์รวมกัน โดยเก็บไปในฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทั่วไป

-Velocity ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บด้วยความเร็วสูง เพื่อใช้ในการประมวลผลอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

-Variety ข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยมีที่มาจากหลายประเภท หรือหลายกลุ่ม

-Veracity ข้อมูลที่มีหลายระดับคุณภาพ ใช้วิเคราะห์เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้วในองค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้ประโยชน์ของ Big data มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธิ์ด้านการตลาด ไม่เพียงแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์จาก Big data ได้ ธุรกิจ SME ก็เช่นเดียวกัน หากทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคก็อาจเป็นโอกาสในการสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล โดยวันนี้ Mandala analytics จะมาบอกเล่าเรื่องราวของ Big data กับผู้ประกอบการ SME คู่ขนานสู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลย

ทำไม Big data ถึงมีความสำคัญกับธุรกิจ SME
เราจะยกตัวอย่างที่เข้าใจและทำให้คุณมองเห็นภาพได้ง่ายๆ ก็คือ หากร้านทำเล็บเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำเล็บในแต่ละวัน ว่าสีไหนที่ลูกค้าชอบ และลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใด โดยถ้าข้อมูลเหล่านั้นมีมากพอสมควรจะช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเอง

ในการวิเคราะห์ Big data อาจต้องใช้ต้นทุนพอสมควร และในกรณีที่เป็นธุรกิจของ SME ขนาดย่อม ซึ่งยังไม่มีต้นทุนที่มากนัก อาจจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel หรือ Google Sheet เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน Big data ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเทคโนโลยีแบบ open-sourced ผู้ให้บริการอย่างเช่น Hadoop หรือ Python, R เขาเปิดให้ทดลองใช้บริการชอฟแวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ฟรี โดยโปรแกรมเหล่านี้ถูกใช้งานโดยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้า เช่น Google Facebook และ Amazon เป็นต้น บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Big data อาจจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยมืออาชีพในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเจาะจง เราเรียกมือดีเหล่านี้ว่า Data scientists

ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจ SME

ข้อดี

-จัดตั้งได้ง่าย โดยไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อน หรือต้องดำเนินเอกสารที่ยุ่งยากเหมือนธุรกิจหรือองค์กรใหญ่

-ไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก ก็สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมได้

-ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานของใคร หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ เป็นเจ้านายตัวเอง โดยผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือถนัด โดยที่ไม่ต้องรออนุมัติจากหน่วยงานใด

-ธุรกิจขนาดย่อมจะสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และทำให้สามารถทราบความต้องการของลูกค้าได้

ข้อเสีย

-มีโอกาสขยายตัวได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ หรือเงินลงทุน

-มีอำนาจการตัดสินใจที่ผูกขาด บางครั้งการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คน แม้จะลดขั้นตอนบางอย่างลง แต่อาจไม่เป็นผลดีหากเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการตัดสินใจของคุณรุ่นเก่าที่มีความคิดหัวโบราณ หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งยังขาดประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

-เสียเปรียบเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดกับธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่จะเป็นที่รู้จัก และผู้คนจะให้ความคุ้นชินกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนั้นๆ มากกว่า

big dataประโยชน์ของ Big data สู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME

หากนำข้อเสียของธุรกิจ SME ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นมาพิจารณาจะทำให้เห็นว่า ข้อเสียที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือ การแข่งขันทางการตลาด ด้วยความที่มีต้นทุนน้อย อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆ ไป ทั้งหมดทั้งมวลนั้นส่งผลให้ Big data เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ประโยชน์ของ Big data สู่การก้าวข้ามทางรอดของธุรกิจ SME มีดังต่อไปนี้

– ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

การที่แบรนด์ หรือสินค้ามีชื่อเสียง อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น แต่การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า คือ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ หากนำข้อมูล Big data มาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของลูกค้าได้จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

– ช่วยในการคาดการณ์แนวโน้ม

การคาดการณ์แนวโน้ม ก็เพื่อให้ทราบถึงกระแสความต้องการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสจากโลกโซเชียล หากสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโต หรือสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล

– เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ในการวิเคราะห์ Big data จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ ด้วยการเลือกทางออกที่ดีที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– ช่วยคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งหากผลการวิเคราะห์โดยคาดการณ์ พบว่าในอนาคตอาจเกิดปัญหาขึ้น จะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลขั้นรุนแรง หรือกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ หรือการวางยุทธศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

Big data ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในธุรกิจทุกๆ ขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก หากเราตื่นตัวตามให้ทันโลก ตามให้ทันเหตุการณ์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง