โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นโรคระบาดทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ 1 ใน 10 คน และการมีโรคเบาหวานนั้นช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีในวงกว้างสามารถชดเชยความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่ และพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รวมเอานิสัยการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี 7 อย่างเข้ามาในชีวิตของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม

ต่ำกว่าผู้ที่เป็นเบาหวานที่ไม่ได้มีชีวิตที่มีสุขภาพดี นักวิจัยดูที่ฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพในสหราชอาณาจักรและระบุ 167,946 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีและไม่มีโรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ผู้เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามสุขภาพ ให้การตรวจวัดทางกายภาพ และให้ตัวอย่างเลือดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน นักวิจัยได้คำนวณคะแนนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีตั้งแต่ 0 ถึง 7 โดยได้คะแนนหนึ่งคะแนนสำหรับนิสัยที่ดีต่อสุขภาพทั้งเจ็ดประการ นิสัยรวมถึงการไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางถึงหนึ่งเครื่องดื่มต่อวันสำหรับผู้หญิงและไม่เกินสองวันสำหรับผู้ชาย การออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงของการออกกำลังกายระดับปานกลางหรือ 75 นาทีของการออกกำลังกายที่มีพลัง และเจ็ดถึงเก้า ชั่วโมงการนอนหลับทุกวัน ปัจจัยอีกประการหนึ่งคืออาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลไม้ ผัก ธัญพืชเต็มเมล็ดและปลา ธัญพืชขัดสี เนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อสัตว์ที่ยังไม่แปรรูปให้น้อยลง นิสัยสุดท้ายคือการอยู่ประจำที่น้อยลง ซึ่งหมายถึงการดูโทรทัศน์น้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวัน และการติดต่อทางสังคมบ่อยครั้ง ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น